SERVEIS ESPECÍFICS

Coaching executiu

vaixell
EL ROL PROFESSIONAL

Coaching executiu

Sessions individuals dins del marc empresarial, organitzacional, professional. Els objectius del procés de coaching acostumen a marcar-se en una tríada on l'empresa, el professional i el coach acorden els objectius a aconseguir en les sessions de coaching. Acostumen a estar relacionats amb la millora d'aspectes com la definició i integració del rol professional, millora de les capacitats com a líder i adquirir noves eines, la comunicació dins de l'equip, validar o recuperar la confiança en el rol, millorar resultats empresarials... acompanymanet en processos de canvi, transformació de cultura, missió, visió, valors... acompanyament de processos de canvi (lideratge d'equips de nova creació, equips directius, transformació de cultura i organitzacions, alineament, propòsit, missió, visió, valors).
ET VE DE GUST QUE T'ACOMPANYI EN ALGUN DELS TEUS VIATGES DE BÚSQUEDA PERSONAL O GRUPAL?

Parlem? ¿Hablamos? Let's talk!